Enjoy small-town hospitality in Kittitas, Washington.